Zebracychlide (Cichlasoma nigrofasciatum)

Afkomstig uit Midden-Amerika
Ze worden tot 13 cm
Best als koppel te houden
Zijn agressief. Als je ze samenzet, best met grotere vissen. Vrij makkelijke vis, ook geschikt voor beginners.