Pseudotropheus Greshakei

Afkomstig uit Afrika (Malawi Cycliden)
Ze worden tot 15 cm
Best in harem te houden
Zijn meestal vreedzaam, behalve tegenover mannelijke soortgenoten