Kryptopterus Bicirrhis of Spookglasvis of Glasmeerval

Afkomstig uit Zuid-Oost-Azië
Ze worden tot 10 cm
In school te houden
Vredelievend