Julidochromis Marlieri

Afkomstig uit Afrika (Tanganyika Cychlide)
Ze worden tot 13 cm,
Als koppel te houden
Kunnen agressief zijn