Hyphessobrycon Erythrostigma is ook gekend als bloedvlek tetra. Deze komen uit Zuid-Amerika, zijn vreedzaam en kunnen tot 8 cm lang worden.