HS aqua Rio Negro bevat humuszuren om een natuurlijke omgeving voor vissen uit tropische zwartwater gebieden te creëren en daardoor hun voortplanting en kleur te stimuleren.
Dosering: 5 ml op 10 l water alle 14 dagen. Een hogere dosering ( tot 10 ml op 10 l ) is mogelijk als een sterkere kleuring gewenst is. 150 ml voldoende voor 300 l Aquariumwater.