HS aqua KH-Plus verhoogt de carbonaathardheid (de KH-waarde) van het aquariumwater en houd de pH-waarde stabiel.
Dosering: 1 ml voor verhoging van ca. 50 liter water met 1° KH afhankelijk van de waterkwaliteit. Verhoog maximaal met 2º KH per dag. Niet samen met pH-verlagende middelen gebruiken.