Vissen zelf zijn niet zo kieskeurig. Voor hen ziet het er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Maar voor de zuiverheid en kwaliteit van het water maakt het wel degelijk een verschil. Echte planten nemen enorm veel afvalstoffen op uit het water, zoals NO2, NO3 en PO4. Echte planten, zeker snelgroeiende planten, zetten ook veel meer CO2 om naar O2. Hoe zuurstofrijker het water, hoe gezonder. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, ontwikkelen algen zich minder vlug in een aquarium met echte planten dan in een aquarium met kunststofplanten! Natuurlijk vergt een aquarium met echte planten meer onderhoud. Er moeten geregeld wat planten gesnoeid worden, planten die niet gedijen op een bepaalde plek, moeten vervangen worden… Een aquarium met echte planten is dus een beetje zoals een tuin; die moet je ook geregeld onderhouden. Alles heeft zijn voor- en nadelen… Zo betekent een aquarium met echte planten een gezonder aquarium (zowel voor de vissen als voor de waterkwaliteit). Een mooier en stabieler aquarium waar minder snel problemen zullen opduiken!